Luty 2016

VI Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla dzieci

KRUSPrezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Jacek Dubiński, ogłasza VI Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci – uczniów szkół podstawowych. W Konkursie mogą uczestniczyć uczniowie klas 0-III i IV-VI, z wyłączeniem udziału laureatów ogólnopolskiego etapu z poprzednich edycji konkursu. Szkoły zainteresowane zgłoszeniem ich uczniów do udziału w eliminacjach proszone są o kontakt z najbliższą terenową jednostką KRUS. Szczegóły tutaj.

Deklaracje podatkowe PIT

KRUSKasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego rozpoczęła wysyłanie deklaracji podatkowych PIT do emerytów i rencistów, którzy w 2015 roku chociaż raz pobrali jakiekolwiek świadczenie emerytalno-rentowe z Kasy (np. emeryturę rolniczą, w tym częściową lub okresową emeryturę rolniczą, rentę rolniczą z tytułu niezdolności do pracy, rentę rodzinną) oraz do osób, które w 2015 roku pobrały tzw. niezrealizowane świadczenie po osobie zmarłej, tj. emeryturę lub rentę przysługującą zmarłemu do dnia jego śmierci (nie dotyczy zasiłków pogrzebowych). Szczegóły tutaj.

Kultura na weekend

kulturaKoncerty w Filharmonii Pomorskiej i toruńskim Dworze Artusa, inscenizacja operetki Kálmána „Hrabina Marica” w Operze Nova oraz korowód grup zapustnych we Włocławku to nasze propozycje na weekendowe spotkanie z kulturą. Szczegóły tutaj.

Rodzina w centrum

herb_wojewodztwaSamorząd województwa przygotował projekt, w ramach którego we wszystkich 19 powiatach ziemskich oraz w każdym z czterech miast na prawach powiatu w naszym regionie powstaną ośrodki wspierania rodzin, oferujące bezpłatnie specjalistyczne poradnictwo oraz pomoc psychologiczną, socjoterapeutyczną i prawną. Adresatami są zarówno rodziny naturalne, jak i instytucje pieczy zastępczej, partnerami 23 samorządy powiatowe i miejskie. Szczegóły tutaj.

PROW na lata 2014 – 2020

armirJuż w marcu planowane jest uruchomienie 3 rodzajów wsparcia z PROW 2014 – 2020, a w całym 2016 roku będzie ich 16. Poniżej harmonogram wdrażania poszczególnych rodzajów pomocy z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w 2016 roku i pierwszym trymestrze 2017 roku. Szczegóły tutaj.