Czerwiec 2016

Forum Organizacji Pozarządowych

forumOrganizowane z inicjatywy Urzędu Marszałkowskiego XVII Forum Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego odbędzie się dzisiaj (14 czerwca) w Toruniu. To okazja do spotkania, rozmów i wspólnych ustaleń między przedstawicielami pozarządówek.  Forum jest miejscem corocznego spotkania organizacji pozarządowych, okazją do wymiany doświadczeń, omówienia aktualnych problemów kujawsko-pomorskiego sektora pozarządowego oraz skorzystania z wiedzy i doświadczenia zaproszonych gości. Tematy i wydarzenia zaplanowane w trakcie forum zostały wskazane przez organizacje pozarządowe (w drodze konsultacji w maju 2016 roku) i podzielone na trzy główne bloki. Pierwsza część to okazja do udziału w 1 z 5 zaproponowanych spotkań, w drugiej części zostaną wręczone nagrody konkursu „Wolontariat w akcji” oraz wyróżnienia „Proobywatelski samorząd”. Trzecia część poświęcona jest integracji, indywidualnym kontaktom i nawiązywaniu znajomości. Szczegóły tutaj.

Propozycje na weekend

Wydarzenia odbywające się w ramach Święta Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz przegląd twórczości Poli Negri w Lipnie to nasze propozycje na najbliższe weekendowe spotkanie z kulturą. Szczegóły tutaj.