Kredyt na spłatę zobowiązań cywilnoprawnych

armirProducenci mleka, świń lub owoców i warzyw mogą starać się o udzielenie przez SGB Bank S.A., kredytu na sfinansowanie zobowiązań cywilnoprawnych. Kwota kredytu nie może przekroczyć kwoty zobowiązań cywilnoprawnych i nie może wynosić więcej niż 5 mln zł na gospodarstwo rolne lub dział specjalny produkcji rolnej. Szczegóły tutaj.