Marzec 2018

Właściciele nieruchomości leżących na Obszarze Chronionego Krajobrazu Niziny Ciechocińskiej

W związku z prowadzonymi pracami nad opracowaniem oceny przyrodniczej z elementami audytu krajobrazowego dla min. Obszaru Chronionego Krajobrazu Niziny Ciechocińskiej istnieje możliwość zgłaszania do Urzędu Gminy Czernikowo wniosków dot. odstępstw od zakazów określonych w Ustawie o ochronie przyrody. W/w wnioski można składać elektronicznie lub pisemnie w terminie do 13.03.2018r. Czytaj więcej