Sierpień 2017

Wsparcie dla rolników

Od 25 września do 24 października 2017 r. można składać wnioski o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 6.5 „Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi”. Szczegóły tutaj.

Wsparcie dla kobiet

Dzięki udziałowi w projekcie można zyskać:
• bezzwrotną pomoc finansową, udzielaną na rozpoczęcie działalności gospodarczej w wysokości 23 400,00 zł,
• udział w szkoleniach, doradztwie pomagającym założyć działalność gospodarczą,
• bezzwrotną pomoc wypłacaną miesięcznie (max. do 12 miesięcy) w kwocie 1750,00 zł na pokrycie kosztów związanych z bieżącym funkcjonowaniem przedsiębiorstwa,
• usługi szkoleniowo – doradcze o charakterze specjalistycznym,
• usługi asystentury z wykorzystaniem mentoringu.

Święto Toruńskiego Piernika

Tegoroczne Święto Toruńskiego Piernika, które odbędzie się w dniach 11-12 sierpnia  w Toruniu, to unikatowy w skali kraju festiwal kulinariów i kultury, w którego programie każdy znajdzie coś dla siebie. Szczegóły tutaj.

7 cudów Polski

Wśród nominowanych miejsc w siódmej edycji wakacyjnego plebiscytu „7 cudów Polski” są dwa obiekty z naszego regionu: Kujawsko-Dobrzyński Park Etnograficzny w Kłóbce oraz Szlak Wody, Przemysłu i Rzemiosła TeH2O w Bydgoszczy. Zachęcamy do głosowania! Szczegóły tutaj.