Październik 2016

Urodziny Młyna Wiedzy

Maszyna Rube`a Goldberga w pokazie laserowym, laserowa gra na elewacji frontowej Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy, pokazy naukowe i malowania światłem – to tylko część wydarzeń przygotowanych z okazji 3. urodzin toruńskiego centrum nauki. Szczegóły tutaj.

Społecznik Roku Powiatu Toruńskiego

powiatZnasz osoby, które działają na rzecz społeczności lokalnej lub są inspiratorami pozytywnych zmian? Takie, które są doskonałym przykładem brania spraw we własne ręce bez oglądania się na innych?  Są pomysłodawcami i organizatorami wartościowych akcji i inicjatyw społecznych? Termin przyjmowania formularzy zgłoszeniowych upływa 15 listopada. Regulamin i druk formularza do pobrania poniżej. Kandydatów do Konkursu zgłaszać mogą nie tylko instytucje publiczne i organizacje pozarządowe, ale także osoby prywatne. Szczegóły tutaj.

Najciekawsza inicjatywa społeczna

powiatKonkurs skierowany jest zarówno do stowarzyszeń i fundacji, jak również do grup nieformalnych, czyli kół gospodyń wiejskich, sołectw, uczniów czy też mieszkańców domów pomocy społecznej z terenu powiatu toruńskiego, realizujących zadania na rzecz powiatu i jego mieszkańców.  Szczegóły tutaj.

Znajdź w sobie cechy przedsiębiorcy

WUP-w-ToruniuWUP realizuje zajęcia grupowe pn. “Znajdź w sobie cechy przedsiębiorcy”. Zapisy dla chętnych do udziału wciąż trwają. To warsztat dla osób rozważających podjęcie pracy na własny rachunek. Zajęcia odbędą się w dniu 18.11.2016 w godzinach 9.00 do 13.00, w Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Bydgoszczy, przy ul. I. Paderewskiego 26 w Bydgoszczy, sala nr 15. Czytaj więcej

Modernizacja gospodarstw rolnych

armirBędzie więcej pieniędzy na udzielenie wsparcia rolnikom, którzy ubiegali się wiosną tego roku o przyznanie pomocy na inwestycje w „Modernizację gospodarstw rolnych” finansowane w ramach PROW 2014 – 2020. Wnioski o taką pomoc przyjmowane były od 31 marca do 29 kwietnia 2016 r. Łączna pula środków na wsparcie inwestycji związanych z tzw.  obszarem D czyli z racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzaniem innowacji, zmianą profilu produkcji, zwiększaniem skali produkcji, poprawą jakości produkcji lub zwiększaniem wartości dodanej produktu wzrosła o ponad 218 mln euro do kwoty przekraczającej 583 mln euro. Szczegóły tutaj.