Dzień: 14 czerwca 2016

Społeczne inicjatywy

Projekt obywatelski z puli powiatu pod nazwą SPOTKANIA MUZYCZNE „MUZYKA MISTRZÓW”, zgłoszony do konkursu w ramach Budżetu Obywatelskiego,  został wybrany do realizacji spośród 15-tu złożonych w Starostwie. Kryteria spełniło tylko 5 projektów – wśród nich nasz! Na nasz pomysł głos oddało 527 osób. Po weryfikacji zostało 447 głosów ważnych, co dało nam czwarte miejsce i możliwość realizacji zadania. Czytaj więcej

Forum Organizacji Pozarządowych

forumOrganizowane z inicjatywy Urzędu Marszałkowskiego XVII Forum Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego odbędzie się dzisiaj (14 czerwca) w Toruniu. To okazja do spotkania, rozmów i wspólnych ustaleń między przedstawicielami pozarządówek.  Forum jest miejscem corocznego spotkania organizacji pozarządowych, okazją do wymiany doświadczeń, omówienia aktualnych problemów kujawsko-pomorskiego sektora pozarządowego oraz skorzystania z wiedzy i doświadczenia zaproszonych gości. Tematy i wydarzenia zaplanowane w trakcie forum zostały wskazane przez organizacje pozarządowe (w drodze konsultacji w maju 2016 roku) i podzielone na trzy główne bloki. Pierwsza część to okazja do udziału w 1 z 5 zaproponowanych spotkań, w drugiej części zostaną wręczone nagrody konkursu „Wolontariat w akcji” oraz wyróżnienia „Proobywatelski samorząd”. Trzecia część poświęcona jest integracji, indywidualnym kontaktom i nawiązywaniu znajomości. Szczegóły tutaj.