Marzec 2016

Toruń za pół ceny

edeMiasto Toruń już po raz dziesiąty organizuje akcję „Toruń za pół ceny”. Do udziału w przedsięwzięciu tradycyjnie zapraszamy hotele, restauracje, kawiarnie, kluby, instytucje kulturalne oraz sportowe, sklepy, które w weekend od 22 do 24 kwietnia 2016 roku, obniżą ceny poszczególnych produktów i usług o 50%. Oferty nie muszą obejmować całego asortymentu, warunkiem jest jednak obniżenie cen standardowych wybranych dań lub usług o 50% przez trzy dni trwania akcji, w godzinach otwarcia lokali usługowych i handlowych jej Partnerów. Szczegóły tutaj.

Restauracja zabytków

3Niemal 200 zadań – prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych – związanych z ochroną zabytkowych obiektów Kujaw i Pomorza ma szansę na realizację w 2016 roku dzięki wsparciu samorządu województwa ze środków budżetowych oraz naszego Regionalnego Programu Operacyjnego. Wartość dofinansowania to 7,2 miliona złotych. Szczegóły tutaj.

Pomoc dla młodych rolników

armirOd 31 marca do 29 kwietnia 2016 r. można będzie składać wnioski o przyznanie wsparcia w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” finansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wnioski o przyznanie pomocy można składać osobiście lub przez upoważnioną osobę, listem poleconym do kierownika biura powiatowego Agencji, właściwego ze względu na miejsce położenia gospodarstwa. Szczegóły tutaj.

Nagrody Marszałka 2016

3Ruszył nabór zgłoszeń w szesnastej edycji Nagród Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego. To nasze najbardziej prestiżowe wyróżnienia, przyznawane za najwartościowsze dokonania w istotnych obszarach działalności publicznej i społecznej, profesjonalnej i biznesowej. Wnioski o przyznanie nagrody można składać do 7 kwietnia. Rozstrzygnięcie i gala jak zwykle w czerwcu, podczas obchodów Święta Województwa. Szczegóły tutaj.