Dzień: 26 lutego 2016

Środki na podjęcie działalności gospodarczej

znak_pupProjekt skierowany jest do osób w wieku 18-29 lat pozostających bez pracy, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy dla Powiatu Toruńskiego w Toruniu jako bezrobotne (dla których ustalono II profil pomocy lub I profil pomocy w uzasadnionych przypadkach), które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu, zgodnie z definicją osoby z kategorii NEET przyjętą w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, ze szczególnym uwzględnieniem osób długotrwale bezrobotnych, niepełnosprawnych oraz o niskich kwalifikacjach (osoby posiadające wykształcenie do poziomu ISCED 3 włącznie, tj. podstawowe, gimnazjalne, ponadgimnazjalne). Szczegóły tutaj.

Twój pomysł – wspólne działanie!

powiatJuż niebawem każdy mieszkaniec i każda mieszkanka powiatu toruńskiego będzie decydowała o tym, na co przeznaczyć część budżetu powiatu toruńskiego. Funkcjonujący w wielu miastach Polski budżet obywatelski w tym roku startuje pilotażowo w powiecie toruńskim. 200 tys. zł – bo taką kwotę przeznaczono w bieżącym roku na budżet obywatelski – podzielono na dwie pule. 70 tys. to część, z której będą mogły być realizowane zadania służące mieszkańcom całego powiatu. Pozostała kwota zaś – z tzw. puli lokalnej – umożliwi wcielenie w życie pomysłów lub projektów służących mieszkańcom poszczególnych gmin powiatu toruńskiego. Szczegóły tutaj.

Nieoprocentowany kredyt dla rolników

armirRolnicy, którzy czekają na wypłatę płatności bezpośrednich za 2015 rok będą mogli starać się o przyznanie nieoprocentowanego kredytu na sfinansowanie kosztów prowadzenia produkcji, np. zakup nawozów, środków ochrony roślin lub paliwa. Kredyty takie będą dostępne w bankach współpracujących z ARiMR, które podpiszą stosowne aneksy. Szczegóły tutaj.