Luty 2016

Kartki Wielkanocne!

3Zapraszamy przedszkolaki oraz uczniów szkół podstawowych z naszego regionu do udziału w konkursie plastycznym „Kartka wielkanocna własnoręcznie zrobiona lepsza niż kupiona”. Na prace czekamy do 4 marca. Zadaniem uczestników konkursu jest przedstawienie własnej wizji, nastroju oraz tradycji Świąt Wielkanocnych w postaci kartki świątecznej. Szczegóły tutaj.

Jak sięgnąć po dofinansowanie?

3Urząd Marszałkowski organizuje cykl szkoleń dla zainteresowanych aplikowaniem o środki z naszego RPO 2014-2020. 2 marca w Bydgoszczy, Toruniu, Włocławku, Grudziądzu i Inowrocławiu odbędą się spotkania szkoleniowe adresowane do przedsiębiorców. Spotkania szkoleniowe, które odbywają się w pięciu największych miastach regionu, są organizowane i prowadzone przez ekspertów z sieci marszałkowskich punktów informacyjnych o funduszach europejskich. Szczegóły tutaj.

Środki na podjęcie działalności gospodarczej

znak_pupProjekt skierowany jest do osób w wieku 18-29 lat pozostających bez pracy, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy dla Powiatu Toruńskiego w Toruniu jako bezrobotne (dla których ustalono II profil pomocy lub I profil pomocy w uzasadnionych przypadkach), które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu, zgodnie z definicją osoby z kategorii NEET przyjętą w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, ze szczególnym uwzględnieniem osób długotrwale bezrobotnych, niepełnosprawnych oraz o niskich kwalifikacjach (osoby posiadające wykształcenie do poziomu ISCED 3 włącznie, tj. podstawowe, gimnazjalne, ponadgimnazjalne). Szczegóły tutaj.

Twój pomysł – wspólne działanie!

powiatJuż niebawem każdy mieszkaniec i każda mieszkanka powiatu toruńskiego będzie decydowała o tym, na co przeznaczyć część budżetu powiatu toruńskiego. Funkcjonujący w wielu miastach Polski budżet obywatelski w tym roku startuje pilotażowo w powiecie toruńskim. 200 tys. zł – bo taką kwotę przeznaczono w bieżącym roku na budżet obywatelski – podzielono na dwie pule. 70 tys. to część, z której będą mogły być realizowane zadania służące mieszkańcom całego powiatu. Pozostała kwota zaś – z tzw. puli lokalnej – umożliwi wcielenie w życie pomysłów lub projektów służących mieszkańcom poszczególnych gmin powiatu toruńskiego. Szczegóły tutaj.

Nieoprocentowany kredyt dla rolników

armirRolnicy, którzy czekają na wypłatę płatności bezpośrednich za 2015 rok będą mogli starać się o przyznanie nieoprocentowanego kredytu na sfinansowanie kosztów prowadzenia produkcji, np. zakup nawozów, środków ochrony roślin lub paliwa. Kredyty takie będą dostępne w bankach współpracujących z ARiMR, które podpiszą stosowne aneksy. Szczegóły tutaj.