Sierpień 2015

IX Sesja Rady Gminy

Komisja Wspólna – 21 lipca 2015 roku na której, na wniosek Wójta, podjęto decyzję o zorganizowaniu IX SESJ RADY GMINY CZERNIKOWO, której nadano tryb nadzwyczajny. W Komisji a zatem i Sesji Rady Gminy Czernikowo uczestniczyło 10 radnych. Czytaj więcej

Od lat wyczekiwane tablice kierunkowe na Zimny Zdrój

W wyniku zaangażowania Sołtysa i Rady Sołeckiej tej miejscowości, a także Radnego Bartłomieja Duszyńskiego, powstały przy ulicy Targowej tablice informacyjne kierunkowe. Pomimo niewielkiej wartości zadania, ułatwią codzienne funkcjonowanie mieszkańcom Zimnego Zdroju, jak również wszystkim, którzy nie znają topografii Gminy Czernikowo a planują tam dotrzeć. Czytaj więcej